Du är inne på en gammal version av Norra Skåne. Klicka här för att komma till den nya sajten!

ÖB vill skjuta fram Bergets stängning

19 DECEMBER 2009 11.57 (UPPDATERAD 20 december 15.48)

Nedläggningen av försvarsanläggningen Berget i Hästveda senareläggs.

Det meddelade överbefälhavaren Sverker Göransson på Svenska Dagbladets debattsida på lördagen.

I det "hemliga" underjordiska Berget i Hästveda pågår en omfattande stridslednings- och luftbevakningstjänst och beredskap för incidenter bedrivs både i luften och på marken. Beslutet att Berget ska läggas ner fattades av dåvarande ÖB Håkan Syrén och meddelades i februari 2008, bara några veckor efter att en modernisering för flera miljoner kronor avslutats. Beskedet var då att verksamheten ska flyttas till Mälardalen och att det skulle ske senast 2012.

ÖB ger ingen ny tidsplan eller andra detaljer i sin artikel som huvudsakligen handlar om att arbetet med att bygga en gemensam lägescentral för hela landet läggs ner. I en bisats nämns att nedläggningen i Hästveda senareläggs medan nedläggningen av sjöbevakningscentralerna i Malmö, Karlskrona och Visby fullföljs.

Artikeln kan tolkas som att det finns ett visst hopp för Hästvedaanläggningen, om den centrala enheten inte blir av kanske Berget ändå behövs.
– Det är positivt att den gemensamma lägescentralen läggs ner, säger Magnus Johansson, chef för stridsledningscentralen i Hästveda.

Han blev förvånad när han läste artikeln. Visserligen hade han på fredagen fått information om att den skulle komma, men han visste ingenting om innehållet. De som jobbade i Berget på fredagen fick också veta att det skulle komma en artikel.
– Jag hävdar att bästa lösningen är att behålla Hästveda, säger Magnus Johansson. Det borde beslutas med en gång. Det är inte bra att dra ut på oron, nu tappar vi alltmer folk och kompetens och får inte rekrytera ny personal.

Vid beskedet för snart två år sedan jobbade omkring 175 personer på de fyra olika förbanden i Berget. Nu är det omkring 150.
– Vi löser färre uppgifter nu än förr, säger Magnus Johansson. Tidigare stod vi för 65 procent av stridsledningen i landet och nu är vi nere på 50 procent.

På måndagen ska personalen i Berget få ta del av hela beslutet från ÖB. Göran Mårtensson, produktionschef vid Försvarsmakten säger dock att nedläggningsbeslutet står fast, men skjuts fram två år, till 2014.
– Senareläggningen sker för att få högre säkerhet och upprätthålla kompetensen. Vi måste också kunna göra nedläggningen under ordade former, säger han.

Han medger att det finns en risk att ännu fler medarbetare slutar.
– Vi får titta på hur vi ska lösa det, säger han. Det finns alltid en risk att folk slutar, men det är inte bara i Hästveda vi har den förmågan som behövs. Vi kan även nyanställa på andra platser och föra över uppgifter från Hästveda.

Det är fortfarande en flytt till Mälardalen som gäller, enligt Göran Mårtensson. Tidigare i höstas sades att regeringen skulle få sista ordet angående framtiden för ledningscentralen i Hästveda. Innan dess skulle frågan utredas ytterligare. Politiker i försvarsutskottet, bland andra Allan Widman (FP), har verkat för att berget i Hästveda ska få vara kvar.

ÖB däremot räknar, både enligt tidigare uttalanden och enligt artikeln i Svenska Dagbladet, nedläggningen till rationaliseringar som Försvarsmakten själva kan besluta om.


Berget i Hästveda

Vid Påarp nära Lursjöbaden utanför Hästveda byggdes 1962-1965 en topphemlig militäranläggning. Den kostade runt 100 miljoner kronor och sträckte sig ner under marken, ja, bitvis även in under Lursjöns vatten.

Många utländska experter jobbade där med sprängning i berget med mera. "Hemliga Berget" blev snabbt smeknamnet i bygden. I början av mars 1962 spärrades området av – och på den vägen är det. Företagare i bygden gynnades genom uppdrag. Många människor fick byggjobb där. I Hästveda samhälle uppfördes hyreshus. Villaområden byggdes både i Sjörröd och i Vikings skog. Berget betydde mycket för samhället.

Handeln blomstrade. Som allra mest har det tidvis funnits 400-500 personer sysselsatta i Berget.

150 värnpliktiga utbildades per år. De var radarobservatörer, vakter, handräckningspersonal, bevakare med mera. Där fanns meteorologer under många år. Berget blev en av bygdens allra första arbetsplatser med datorer.

I dag jobbar cirka 175 personer där. Runt 100 av dessa tillhör stridsledningscentralen. Försvarsmakten och Fortverket finns där. Berget hyser också folk från FMTM (telenät och markteleförband) samt FM Log (logistik och infrastruktur). Ett antal anställda sköter service med mat, lokalvård, tillsyn med mera. Ekonomi och administration är andra delar.

Källor: Försvarsmakten och Bertil Nilsson

Tipsa Tipsa en vän
Kommentarer
Max 200 ord. Debattregler
blog comments powered by Disqus
FLER NYHETER PÅ